Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 112/2023 - 03/6/2023: Hoàng Thị Chung

Seminar30/05/2023
Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

MS 111/2023 - 29/5/2023: TS. Lê Thị Thanh Hiếu

Seminar27/05/2023
Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

MS 109/2023 - 24/5/2023: Trương Thị Phương Thảo

Seminar24/05/2023
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 108/2023 - 30/5/2023: ThS Võ Thị Hồng Minh

Seminar24/05/2023
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 107/2023 - 17/5/2023: PGS.TS Nguyễn Thị Trang Thanh

Seminar16/05/2023