Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 95/2022 - 03/6/2022: Đinh Thị Hải

Seminar02/06/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

MS 94/2022 - 5/6/2022: Phan Sinh

Seminar28/05/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 93/2022 - 31/05/2022: Vũ Thị Việt Hương

Seminar26/05/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 92/2022 - 04/6/2022: Vũ Thị Việt Hương

Seminar26/05/2022