Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 250/2022 - 30/11/2022: ThS. Hoàng Thị Nga

Seminar28/11/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 251/2022 - 01/12/2022: ThS. Phan Huy Chính

Seminar28/11/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 264/2022 - 30/11/2022: Trần Giang Nam

Seminar28/11/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 263/2022 - 30/11/2022: Đoàn Quang Dũng

Seminar28/11/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 262/2022 - 29/11/2022: Đoàn Quang Dũng

Seminar28/11/2022