Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

MS 156 - 08/10/2022: Châu Hồng Thắng

Seminar26/09/2022
Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

MS 154 - 30/9/2022: Ths. Nguyễn Thị Minh Tâm

Seminar26/09/2022
Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

MS 153 - 28/9/2022: ThS Hồ Thị Huyền Thương.

Seminar26/09/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 153 - 28/9/2022: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh - ThS Nguyễn Trung Kiền

Seminar22/09/2022