Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 102/2022 - 30/6/2022: Nguyễn Huy Chiêu

Seminar29/06/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 101/2022 - 29/6/2022: Vũ Thị Hồng Thanh

Seminar28/06/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 99/2022 - 20/6/2022: Nguyễn Duy Bình

Seminar19/06/2022
Lịch Seminar Trường Kinh tế

Lịch Seminar Trường Kinh tế

MS 98/2022 - 21/6/ 2022: TS. Phạm Thị Thúy Hằng

Seminar07/06/2022
Lịch Seminar Trường Kinh tế

Lịch Seminar Trường Kinh tế

MS 97/2022 - 20/6/ 2022: TS. Đường Thị Quỳnh Liên, TS. Phạm Thị Thúy Hằng, TS. Phạm Thị Kim Yến

Seminar07/06/2022