TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Đại học thông minh

Ngày 23 tháng 01 năm 2017, Hiệu trưởng đã ký Quyết định số 62/QĐ-ĐHV ban hành Quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh. Mục tiêu của đề án là xây dựng Đại học thông minh, thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong các hoạt động của Nhà trường.

Đến nay, nhiều phân hệ phần mềm đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng: Cổng thông tin cán bộ, Cổng thông tin sinh viên, Quản lý đào tạo, Quản lý cơ sở tài nguyên, Quản lý công lệnh điện tử,....

Đăng nhập

Hướng dẫn sử dụng