Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Hướng dẫn sử dụng phân hệ: Cổng thông tin sinh viên

Để tải hướng dẫn sử dụng các chức năng trong phân hệ Cổng thông tin sinh viên trên Hệ thống thông tin tổng thể, người học có thể bấm vào liên kết sau: Tải xuống.

Xin trân trọng cảm ơn.