TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thực hiện Chương trình khung bậc THPT hệ chất lượng cao từ năm học 2022 - 2023

Thực hiện Chương trình khung bậc THPT hệ chất lượng cao từ năm học 2022 - 2023

Ngày 25/8/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ký Quyết định số 2160/QĐ-ĐHV ban hành Chương trình khung cho bậc THPT hệ chất lượng cao. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng và kịp thời nhằm thúc đẩy chất lượng đào tạo và...

Tin tức27/08/2022
Thông báo số 2: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2021 - 2022

Thông báo số 2: Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2021 - 2022

Tiếp theo Thông báo số 27/TB-ĐHV ngày 24/3/2021, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên và lớp 10 THPT chất lượng cao (thông báo số 2) như sau:

Tuyển sinh04/01/2022