TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm

Tên Seminar: Kế hoạch dạy học thực hành học phần "Vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ mầm non"

- Người báo cáo: Nguyễn Thị Quỳnh Trang

- Địa điểm: Phòng B2.104

- Thời gian: 19h30 - 22h thứ 2 ngày 15/04/2024.

- Đơn vị: Khoa GDMN