Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 18/2024 - 02/3/2024: Trần Thị Thu Trang

Seminar22/02/2024
Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

MS 17/2024 - 23/02/2024: GS. Hồ Văn Anh

Seminar20/02/2024
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 16/2024 - 01/02/2024: PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh

Seminar31/01/2024
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 15/2024 - 28/01/2024: PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Loan

Seminar27/01/2024
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 14/2024 - 24/01/2024: Trần Giang Nam

Seminar23/01/2024