Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

MS 59/2024 - 12/4/2024: Phạm Trà My

Seminar09/04/2024
Lịch Seminar Viện Nghiên cứu và đào tạo trực tuyến

Lịch Seminar Viện Nghiên cứu và đào tạo trực tuyến

MS 58/2024 - 12/4/2024: Trần Xuân Sang, Lê Văn Thành

Seminar09/04/2024
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 57/2024 - 08/4/2024: TS. Nguyễn Duy Bình

Seminar08/04/2024
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 56/2024 - 11/5/2024: Lê Thị Thúy Hà

Seminar05/04/2024
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 55/2024 - 14/4/2024: Lê Thị Thuý Hà

Seminar05/04/2024