Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 117/2023 - 02/6/2023: Trần Văn Long

Seminar02/06/2023
Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

MS 115/2023 - 08/06/2023: ThS Hồ Thị Huyền Thương.

Seminar02/06/2023
Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

MS 114/2023 - 07/06/2023: Nguyễn Thị Minh Tâm

Seminar02/06/2023
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 116/2023 - 02/6/2023: Lê Duy Hiếu

Seminar01/06/2023
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 113/2023 - 02/6/2023: Phạm Thế Dũng

Seminar30/05/2023