Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

MS 255/2022 - 01/12/2022: ThS. Phạm Thị Thúy Hồng

Seminar28/11/2022
Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

MS 254/2022 - 30/11/2022: ThS. Nguyễn Thanh Hải

Seminar28/11/2022
Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

MS 253/2022 - 30/11/2022: TS. Nguyễn Thị Lê Vinh

Seminar28/11/2022
Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

MS 252/2022 - 29/11/2022: TS. Trương Thị Phương Thảo

Seminar28/11/2022
Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

MS 249/2022 - 28/11/2022: ThS. Phùng Văn Nam

Seminar25/11/2022