Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Chương trình công tác tháng 10 năm 2022

Chương trình công tác tháng 10 năm 2022

Chương trình số 08/CTr-ĐHV ngày 06/10/2022

THÔNG BÁO06/10/2022
Báo cáo công tác tháng 9 năm 2022

Báo cáo công tác tháng 9 năm 2022

Báo cáo số 112/BC-ĐHV ngày 06/10/2022

THÔNG BÁO06/10/2022
Tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề

Tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề

Công văn số 1213/ĐHV-HCTH ngày 04/10/2022

THÔNG BÁO04/10/2022
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ

Nghiên cứu sinh Phan Nữ Hiền Oanh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ  chuyên ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

THÔNG BÁO04/10/2022