TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Tiêu chí đánh giá năng lực tiếng Anh cho các ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024

Tiêu chí đánh giá năng lực tiếng Anh cho các ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024

Trường Đại học Vinh thông báo tiêu chí đánh giá năng lực tiếng Anh cho các ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024.

Danh sách ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh

Danh sách ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh công bố danh sách ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024

Lịch làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh năm 2024

Lịch làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh năm 2024

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh năm 2024 làm việc từ 17/5 đến 5/8/2024

Danh sách các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh năm 2024

Danh sách các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh năm 2024

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh năm 2024 được thành lập theo Quyết định số 1195/QĐ-ĐHV ngày 15/05/2024

Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024

Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh công bố danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024