Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2021

Các tiết mục văn nghệ của sinh viên chào mừng Hội nghị

Tham dự Hội nghị có 220 đại biểu là các đồng chí: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Thư ký Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng ban Thanh tra nhân dân trường, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường, Trưởng ban nữ công trường và đại biểu bầu từ các đơn vị đại diện cho hơn 1.036 viên chức, người lao động toàn trường về tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường A

Với tinh thần cải cách và nâng cao chất lượng việc tổ chức hội họp và để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, các tài liệu, báo cáo của Hội nghị đảm bảo thực hiện quy chế dân chủ đã được gửi trước cho đại biểu, không trình bày tại Hội nghị để tập trung thời gian cho thảo luận, các ý kiến giải trình; Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 2 địa điểm: Hội trường A và Hội trường Tầng 8, Nhà điều hành. Chủ trì Hội nghị tại Hội trường A có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng; TS. Phạm Thị Bình - Chủ tịch Công đoàn trường; Thượng tá Trần Văn Thông - Phó Giám đốc Trung tâm GDQP&AN. Chủ trì Hội nghị tại Hội trường Tầng 8, Nhà điều hành là TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng và TS. Thái Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn trường, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Kinh tế.

Điểm cầu Hội nghị tại Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động, năm học 2020 - 2021, Nhà trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Nhiều hoạt động đã được chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, có kết quả tốt, bám sát kế hoạch năm học, các Nghị quyết của Hội đồng trường, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XXXII, góp phần nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động của Nhà trường trên tất cả các lĩnh vực. Việc thực hiện Quy chế dân chủ đã được triển khai đúng quy định, tạo động lực, môi trường để viên chức, người lao động thi đua thực hiện nhiệm vụ. Hội nghị đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động trong năm học qua, đồng thời thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Nhà trường phải vượt qua để tiếp tục có những bước phát triển vững chắc trong thời gian tới.

 

Video Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và Kế hoạch năm 2022

Chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng đã dành thời gian giải trình 193 kiến nghị, đề xuất từ Hội nghị của các đơn vị và các ý kiến phát biểu tại hội trường. Giáo sư Hiệu trưởng đánh giá cao kết quả của toàn Trường trong năm học đầu tiên thực hiện chương trình công tác nhiệm kỳ của Hội đồng trường và nhiệm kỳ Hiệu trưởng, Nhà trường thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm học với mục tiêu phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng giải trình các đề xuất, kiến nghị từ Hội nghị của các đơn vị

TS. Phạm Thị Bình - Chủ tịch Công đoàn trường báo cáo tổng hợp ý kiến của các đơn vị

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2021; đồng tình với những kết quả Nhà trường đã đạt được trong năm qua; những kết quả đó tạo cơ sở để hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, thể hiện truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, cần cù lao động để những kết quả hoạt động của Nhà trường năm sau cao hơn năm trước. Năm 2022, toàn Trường cần bám sát Thông báo 104/TB-VPCP ngày 13/5/2021của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để xây dựng có chất lượng Đề án phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, khẳng định ưu thế của mô hình đại học; tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định để phục vụ công tác quản trị, quản lý Nhà trường, đặc biệt là Quy chế tài chính, chính sách chất lượng, Quy chế chi tiêu nội bộ; quy định chung về cơ cấu tổ chức của Nhà trường, các chính sách để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu.

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu

Các ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội trường

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng và TS. Trần Bá Tiến chủ trì 2 điểm cầu tiếp thu và giải trình các ý kiến

Năm 2022, Trường Đại học Vinh tiếp tục đoàn kết, quyết tâm huy động mọi nguồn lực, tạo dựng các nền tảng vững chắc để thực hiện các mục tiêu trung hạn và dài hạn của Trường.

Giai đoạn 2021 - 2025: Trường Đại học Vinh chuyển thành Đại học Vinh trên cơ sở kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân sự hiện nay. Phát triển các trường thuộc thành các trường đại học trực thuộc; tiếp tục tái cấu trúc các đơn vị đào tạo thành các trường thuộc mới; đầu tư cơ sở vật chất và phát triển mô hình đại học số, có uy tín chất lượng ngang tầm khu vực ASEAN.

Giai đoạn 2026 - 2030: Xây dựng Đại học Vinh tiếp tục phát triển từ đại học số thành đại học thông minh, là trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo; liên kết các trường đại học trong khu vực Bắc Trung Bộ để mở rộng quy mô, hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, mô hình đào tạo; xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á.

Giai đoạn 2031 - 2045: Xây dựng Đại học Vinh trở thành tổ hợp đại học tiên phong, trọng điểm của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, xếp hạng tốp 1.000 đại học hàng đầu thế giới.

TS. Lê Minh Giang - Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết của Hội nghị

Với tinh thần đó, Hội nghị đã thống nhất chương trình công tác năm 2022 gồm 9 nhóm nhiệm vụ, 5 nhóm giải pháp trọng tâm với các chỉ tiêu chung:

- Sửa đổi, bổ sung sứ mạng, tầm nhìn của Nhà trường.

- Bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2021 - 2025, 2025 - 2030, tầm nhìn đến 2045.

- Xây dựng Đề án phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, Đề án xây dựng Trường Đại học Vinh (Cơ sở II) thành Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ, Đề án nâng cấp Trường THSP thành trường tiên tiến theo tiến độ kế hoạch.

- Thành lập Trung tâm khảo thí Trường Đại học Vinh.

- Nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

- Công tác học sinh, sinh viên xếp loại xuất sắc.

- Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tổ chức thành công các Đại hội theo nhiệm kỳ.

TT. ĐHV