Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Mười hoạt động, sự kiện tiêu biểu của Trường Đại học Vinh trong năm 2021

Năm 2021, Trường Đại học Vinh tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực công tác. Kết thúc năm 2021, chào đón năm mới 2022, Nhà trường công bố Mười hoạt động, sự kiện tiêu biểu trong năm 2021 như sau:

[1] Thống nhất sứ mạng, tầm nhìn Trường Đại học Vinh hướng tới phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh

Trên cơ sở lấy ý kiến của các bên liên quan, ngày 01/12/2021, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường đã họp và thống nhất điều chỉnh nội dung Sứ mạng và Tầm nhìn của Nhà trường:

- Sứ mạng: Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển giáo dục và đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quốc gia và quốc tế.

- Tầm nhìn: Trường Đại học Vinh trở thành đại học thông minh, xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, xếp hạng tốp 1.000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045.

Nhà Điều hành Trường Đại học Vinh

[2] Ban hành các quy chế, quy định quan trọng phục vụ cho công tác quản trị, quản lý Nhà trường

Năm 2021, Nhà trường đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế dân chủ cùng nhiều quy chế, quy định trong các lĩnh vực kịp thời phục vụ cho công tác quản trị, quản lý như: Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên; Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động; Quy định hình thức tổ chức dạy học; Quy định đào tạo trình độ đại học; Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng các đơn vị, viên chức và người lao động; Quy định về sáng kiến và xét công nhận sáng kiến; Quy định về công tác thi đua, khen thưởng.

Một số Quy định, Quy chế trong năm 2021 của Nhà trường

[3] Thành lập Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến thuộc Trường Đại học Vinh. Bổ nhiệm lại, bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Nhà trường và cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường

Đây là những hoạt động quan trọng để Nhà trường kiện toàn công tác tổ chức, chuẩn bị một bước để chuyển trường thành đại học, xây dựng và hoàn thiện Đề án phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh.

Công bố Nghị quyết thành lập Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến

[4] Triển khai nhiều hoạt động chuyển đổi số

Nhà trường đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin thổng thể, các mô-đun của phần mềm Quản trị Nhà trường do Tập đoàn Trí Nam thực hiện; hoàn thành việc xây dựng phiên bản website mới đưa vào sử dụng từ năm 2022; triển khai chuyển đổi số nhiều hoạt động của Nhà trường như: Tổ chức dạy học trực tuyến tất cả các bậc học, loại hình đào tạo; sản xuất học liệu số; bổ sung và phát triển hệ LMS; xây dựng các phần mềm đăng ký lịch tuần, giấy đi đường điện tử; sử dụng chữ ký số; tổ chức các hoạt động lớn của Nhà trường theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp; ban hành quy trình quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 cho một số mặt hoạt động quan trọng của Nhà trường.

Website mới của Trường Đại học Vinh

[5] Hoàn thành có cht lượng ch tiêu tuyn sinh các bc hc, loi hình đào to

Năm 2021, các bậc học, loại hình đào tạo của Nhà trường tuyển sinh đủ chỉ tiêu. Điểm chuẩn vào các ngành đại học hệ chính quy cao hơn những năm trước; có nhiều thí sinh là học sinh giỏi quốc gia, thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đã nhập học.

Sinh viên nhập học năm 2021

[6] Cải tiến chương trình đào tạo đại học chính quy; đưa mô hình tổ chức dạy học tích cực kết hợp với học tập trải nghiệm áp dụng từ khóa 62; tổ chức thành công cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning

Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học chính quy tiếp cận CDIO, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan về mục tiêu, chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học; triển khai rà soát, bổ sung mục tiêu, chuẩn đầu ra, khung chương trình đào tạo; Ban hành Quy định về đào tạo trình độ đại học; Ban hành quy định về đào tạo đại học gắn liền với mô hình tổ chức dạy học tích hợp mô hình CDIO, đảo ngược và hỗn hợp; tăng cường các học phần dạy học dự án trong chương trình đào tạo.

Nhà trường đã tổ chức thành công cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning thiết thực phục vụ cho hoạt động dạy học trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trao giải cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning

[7] Công bố quốc tế thuộc danh mục Web of Sciences năm 2021 của Trường Đại học Vinh cao hơn năm 2019, 2020; có 4 đăng ký sở hữu trí tuệ

Năm 2021, dự kiến công bố quốc tế thuộc danh mục Web of Sciences của Trường Đại học Vinh đạt mốc hơn 200 bài, cao hơn các năm 2019, 2020. Nhà trường có 4 đăng ký sở hữu trí tuệ.

Chấp nhận đơn hợp lệ sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích

[8] Đánh giá ngoài 10 chương trình đào tạo; 5 chương trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn Quốc gia, 2 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế AUN-QA, 1 chương trình đào tạo được đánh giá đạt chuẩn 5 sao theo Bộ chuẩn đối sánh chất lượng UPM. Trường Thực hành sư phạm được Sở GD&ĐT Nghệ An công nhận hoàn thành kiểm định chất lượng cấp độ 3; được UBND tỉnh Nghệ An công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, giai đoạn 2016 - 2021.

Thực hiện kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo giai đoạn 2019 - 2025, Nhà trường đã tổ chức triển khai và hoàn thành đánh giá cho 10 chương trình đào tạo (Sư phạm Toán học, Công nghệ thông tin, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lý, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Tài chính ngân hàng, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Lịch sử). 5 chương trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn Quốc gia (Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Hóa học, Luật Kinh tế và Kế toán); chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán học và Công nghệ thông tin được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn Quốc tế (AUN-QA). Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán học được đánh giá đạt chuẩn 5 sao và ngành Quản trị Kinh doanh được đánh giá đạt chuẩn 4 sao theo Bộ chuẩn đối sánh chất lượng UPM. Tổng số các chương trình đào tạo đại học chính quy đã đánh giá ngoài của Nhà trường là 18.

Sau 12 năm xây dựng và phát triển, năm 2021, Trường Thực hành sư phạm được Sở GD&ĐT Nghệ An công nhận hoàn thành kiểm định chất lượng cấp độ 3; được UBND tỉnh Nghệ An công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, giai đoạn 2016 - 2021.

Trao chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn Quốc tế (AUN-QA) cho các ngành Sư phạm Toán học và Công nghệ thông tin

[9] K nim 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), 70 năm Ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951 - 22/7/2021)

Đoàn Thanh niên, Công đoàn Trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục đoàn viên nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và 70 năm Ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951 - 22/7/2021).

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

[10] Công tác phòng, chống dịch COVID-19 góp phần để Nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch

Năm 2021, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhà trường đã có nhiều chủ trương, kế hoạch phù hợp để thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Mọi mặt hoạt động của Nhà trường đều được duy trì tốt, nhiều lĩnh vực được cấp có thẩm quyền xếp loại xuất sắc. Tất cả viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, lưu học sinh đang học tập trung tại Trường được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Sinh viên Trường Đại học Vinh tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19

TT.ĐHV