Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trịnh Thị Dung; chuyên ngành Lịch sử thế giới

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trịnh Thị Dung; chuyên ngành Lịch sử thế giới

Tên đề tài luận án: Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Savannakhet (CHDCND Lào) và tỉnh Quảng Trị (CHXHCN Việt Nam) từ năm 1989 đến năm 2017; Chuyên ngành: Lịch sử thế giới; Mã số: 9229011

Thông báo21/07/2022
Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hồng Nhung; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Thông báo lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hồng Nhung; Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Tên đề tài luận án: Vấn đề tình yêu – hôn nhân – gia đình trong truyện ngắn các nhà văn nữ Việt Nam đương đại; Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 9220121

Thông báo21/07/2022
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hoàng Mai - Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hoàng Mai - Chuyên ngành Văn học Việt Nam

Tên đề tài luận án: Tiểu thuyết Nhất Linh với việc hiện thực hoá chủ trương canh tân văn hoá, văn học của Tự lực văn đoàn; Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 92201021

Thông báo15/07/2022
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Ái - Chuyên ngành Quang học

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Ái - Chuyên ngành Quang học

Đề tài luận án: Xây dựng hệ nghiên cứu tính chất quang của nguyên tử Rubi; Chuyên nghành: Quang học; Mã số: 9440110

Thông báo15/07/2022
Luận án tiến sĩ của NCS Trịnh Thị Dung - Chuyên ngành Lịch sử thế giới

Luận án tiến sĩ của NCS Trịnh Thị Dung - Chuyên ngành Lịch sử thế giới

Đề tài luận án: Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Savannakhet (CHDCND Lào) và tỉnh Quảng Trị (CHXHCN Việt Nam) từ năm 1989 đến năm 2017; Chuyên ngành: Lịch sử thế giới; Mã số: 9229011

Thông báo01/07/2022