Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023. 

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 14 tháng 8 đến hết ngày 27 tháng 9 năm 2023

(Riêng đối với các thí sinh dự tuyển phải học Bổ sung kiến thức đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2023)

Links đăng ký xét tuyển: BẤM VÀO ĐÂY

Chi tiết xem tại các file đính kèm:

Thông báo tuyển sinh

Mẫu hồ sơ tuyển sinh

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp và các môn bổ sung kiến thức