Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2024

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2024

Hướng dẫn số 03/HD-CĐN ngày 30/01/2024 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

THÔNG BÁO02/02/2024
Hướng dẫn công tác nữ công năm 2024

Hướng dẫn công tác nữ công năm 2024

Hướng dẫn số 02/HD-CĐN ngày 30/01/2024 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

THÔNG BÁO02/02/2024
Phát hành lịch năm 2024

Phát hành lịch năm 2024

Năm 2024, Nhà trường phát hành lịch bloc và lịch 7 tờ cho viên chức, người lao động toàn Trường, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng.

THÔNG BÁO15/01/2024