Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Kết quả Giải thể thao Công đoàn Trường Đại học Vinh năm 2023

Kết quả Giải thể thao Công đoàn Trường Đại học Vinh năm 2023

Ban Tổ chức công bố Kết quả Giải thể thao Công đoàn Trường Đại học Vinh năm 2023.

THÔNG BÁO23/05/2023
Thông tri triệu tập Đại hội Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIV nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thông tri triệu tập Đại hội Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIV nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Vinh khóa XXXIII nhiệm kỳ 2017 - 2023 quyết định triệu tập Đại hội Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIV nhiệm kỳ 2023 - 2028.

THÔNG BÁO20/05/2023
Chương trình công tác tháng 5 năm 2023

Chương trình công tác tháng 5 năm 2023

Chương trình số: 04/CTr-ĐHV ngày 15/5/2023

THÔNG BÁO15/05/2023
Báo cáo công tác tháng 4 năm 2023

Báo cáo công tác tháng 4 năm 2023

Báo cáo số: 62/BC-ĐHV ngày 15/5/2023

THÔNG BÁO15/05/2023