TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Trường Đại học Vinh

Luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Yến; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Yến; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Tên luận án: Quản lý hoạt động thực hành nghề của sinh viên đại học ngành Giáo dục mầm non theo tiếp cận năng lực; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông báo30/06/2023
Luận án tiến sĩ của NCS Vương Kim Thành; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Luận án tiến sĩ của NCS Vương Kim Thành; chuyên ngành Quản lý giáo dục

Tên luận án: Quản lý chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học theo tiếp cận AUN-QA; Ngành khoa học của luận án: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông báo30/06/2023
Luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Lê Minh; chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Lê Minh; chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Tên đề tài: Xây dựng môi trường học tập nội dung thống kê ở trường trung học phổ thông theo hướng rèn luyện kỹ năng suy luận thống kê cho học sinh; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán; Mã số: 9140111

Thông báo30/06/2023
Thông báo điểm chuẩn và hướng dẫn tra cứu điểm xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Thông báo điểm chuẩn và hướng dẫn tra cứu điểm xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDDT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ.

Thông báo04/05/2023