TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thực hiện Chương trình khung bậc THPT hệ chất lượng cao từ năm học 2022 - 2023

Thực hiện Chương trình khung bậc THPT hệ chất lượng cao từ năm học 2022 - 2023

Ngày 25/8/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ký Quyết định số 2160/QĐ-ĐHV ban hành Chương trình khung cho bậc THPT hệ chất lượng cao. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng và kịp thời nhằm thúc đẩy chất lượng đào tạo và...

Tin tức27/08/2022