Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh

Giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh

Đơn vị chứng nhận: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ba công khai28/02/2023
Mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Vinh

Mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Vinh

Trường Đại học Vinh công khai mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ của Trường.

Ba công khai14/11/2022
Công khai số liệu giao dự toán và số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022

Công khai số liệu giao dự toán và số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022

Quyết định số 2505/QĐ-ĐHV ngày 29/09/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

Ba công khai30/09/2022
Kết quả xếp hạng năm 2022 theo UPM của Trường Sư phạm và Trường Kinh tế thuộc Trường Đại học Vinh

Kết quả xếp hạng năm 2022 theo UPM của Trường Sư phạm và Trường Kinh tế thuộc Trường Đại học Vinh

Ngày 16/9/2022, Hệ thống xếp hạng đối sánh UPM (University Performance Metrics) đã công bố kết quả đối sánh chất lượng chương trình đào tạo giáo dục Việt Nam, theo đó Trường Sư phạm thuộc Trường Đại học Vinh đạt tiêu chuẩn 5 sao...

Ba công khai19/09/2022