Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Quy định về đánh giá và quản lý kết quả học tập trong dào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh