Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo số 1 tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên - Trường THPT Chuyên; tuyển sinh vào lớp 10 THPT - Trường TH, THCS & THPT Thực hành Sư phạm Trường Đại học Vinh năm học 2024 - 2025.

Xem File đính kèm