Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Trường Đại học Vinh và Sở Du lịch tỉnh Nghệ An ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 30/12/2021, Sở Du lịch tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc và ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2025 với Trường Đại học Vinh.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Mạnh Lợi - Phó Giám đốc Sở; các đồng chí Trưởng các phòng, ban thuộc Sở và các cơ quan hữu quan do Sở Du lịch tỉnh Nghệ An quản lý. Về phía Trường Đại học Vinh có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng; TS. Đinh Ngọc Thắng - Hiệu trưởng Trường KHXH&NV thuộc Trường Đại học Vinh; các đồng chí lãnh đạo Trường KHXH&NV, Khoa Du lịch và Công tác xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo khẳng định: Du lịch là một trong những ngành kinh tế quan trọng, có lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội đối với Việt Nam và các địa phương. Đối với Nghệ An, Du lịch là ngành giàu tiềm năng và có lợi thế để phát triển. Nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, trong những năm qua, Trường Đại học Vinh đã và đang đào tạo một số lượng lớn nhân lực hoạt động trong ngành Du lịch của tỉnh. Để phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Nghệ An, Nhà trường cần làm tốt hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời phối hợp với cơ quan hữu quan là Sở Du lịch để cùng hợp tác thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung, chất lượng nguồn nhân lực trong ngành du lịch nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết: Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mình, du lịch được tỉnh Nghệ An xác định là ngành kinh tế có nhiều thế mạnh và được ưu tiên tập trung đầu tư, hướng tới trở thành "trung tâm du lịch vùng Bắc Trung Bộ"... Trường Đại học Vinh được biết đến là trung tâm văn hóa lớn của tỉnh Nghệ An cũng như khu vực Bắc Trung Bộ, đã và đang đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Du lịch. Sở Du lịch tỉnh Nghệ An mong muốn Nhà trường sẽ cùng phối hợp trong nhiều hoạt động để phát huy tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác nhằm thúc đẩy sự phát triển của mỗi bên.

Với sự thống nhất cao, lãnh đạo Trường Đại học Vinh và Sở Du lịch tỉnh Nghệ An ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2025 với các nội dung cụ thể:

1. Phối hợp về đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng

Trường Đại học Vinh hỗ trợ Sở Du lịch tỉnh Nghệ An trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng du lịch cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Du lịch của tỉnh Nghệ An.

Sở Du lịch tỉnh Nghệ An hỗ trợ, giới thiệu cho Trường Đại học Vinh trong việc tiếp nhận, bố trí thực hành, thực tập hàng năm cho sinh viên ngành Du lịch; hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn nghiệp vụ du lịch và kinh nghiệm các hoạt động do Trường Đại học Vinh tổ chức cho cán bộ, sinh viên ngành Du lịch.

Hai bên phối hợp trong việc khảo sát, đánh giá nhu cầu, yêu cầu thực tế của các doanh nghiệp du lịch và các địa phương để qua đó định hướng ngành nghề, chỉ tiêu đào tạo, đào tạo lại phù hợp và nâng cao chất lượng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng. Mặt khác phối hợp trong định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngành Du lịch.

2. Phối hợp về nghiên cứu khoa học

Sở Du lịch tỉnh Nghệ An hỗ trợ cán bộ, sinh viên, học viên Trường Đại học Vinh trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, dự án liên quan đến khoa học xã hội, văn hóa, du lịch...

Trường Đại học Vinh hỗ trợ Sở Du lịch tỉnh Nghệ An trong việc tổ chức các hội nghị, hội thảo về Du lịch; tham vấn các nội dung về khoa học lịch sử, khoa học xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các tài nguyên, sản phẩm du lịch, các di sản văn hóa, xã hội phục vụ khai thác và phát triển ngành Du lịch của tỉnh Nghệ An.

3. Phối hợp về các hoạt động vì cộng đồng

Trường Đại học Vinh và Sở Du lịch tỉnh Nghệ An cùng phối hợp tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội nhằm hướng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, hướng đến sự phát triển của mỗi đơn vị.

4. Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông quảng bá sự kiện và tham gia các hoạt động tình nguyện và thỉnh giảng

Sở Du lịch tỉnh Nghệ An hỗ trợ Trường Đại học Vinh giới thiệu các website về Trường trên các trang website, trang mạng xã hội do Sở Du lịch quản lý. Trường Đại học Vinh giới thiệu các thông tin về du lịch Nghệ An đến các sinh viên, học viên và website, fanpage facebook do Trường quản lý để tuyên truyền, quảng bá du lịch Nghệ An.

Khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện tại các sự kiện du lịch do ngành du lịch tổ chức và tham gia hỗ trợ người dân phát triển du lịch tại các huyện miền núi. Trường Đại học Vinh mời cán bộ chuyên môn của Sở Du lịch tỉnh Nghệ An đủ tiêu chuẩn tham gia các lớp thỉnh giảng chuyên ngành đào tạo về du lịch.

Hai bên nhất trí cử bộ phận đầu mối để phối hợp tổ chức thực hiện những nội dung của thỏa thuận hợp tác. Thỏa thuận được thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025, có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2025.