Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Tên báo cáo: Writing a Persuasive Essay

Người trình bày: Nguyễn Thị Tường

Thời gian: Từ 19h30 đến 22h00 Ngày 6 tháng 3 năm 2024

Địa điểm: Phòng Lab-Tầng 2. Thư Viện Nguyễn Thúc Hào

Đơn vị: Tổ Kỹ Năng Ngôn Ngữ Anh, Khoa Sư Phạm Ngoại ngữ