Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm

Tên báo cáo: Xây dựng tài liệu bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy toán lớp 7

Nội dung: Chuyên đề 1- Chương trình môn Toán lớp 7 trong chương trình GDPT 2018 và Chuyên đề 2- Phương pháp thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong dạy học môn Toán lớp 7

Người báo cáo: TS. Thái Thị Hồng Lam

Thời gian: 14h thứ 4 ngày 28/2/2024

Địa điểm: A1-206

Đơn vị: Khoa Toán, Trường Sư phạm