Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm


Tên báo cáo: Xây dựng tài liệu bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy toán lớp 7

Nội dung: Chuyên đề 3- Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trong dạy học môn Toán lớp 7 và Chuyên đề 4- Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học môn Toán lớp 7 theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Người báo cáo: TS. Trương Thị Dung

Thời gian: 8h thứ 6 ngày 1/3/2024

Địa điểm: A1-206

Đơn vị: Khoa Toán, Trường Sư phạm