Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024

Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh nghiên cứu sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024.

Thông báo số 1 tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025

Thông báo số 1 tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên - Trường THPT Chuyên; tuyển sinh vào lớp 10 THPT - Trường TH, THCS & THPT Thực hành Sư phạm Trường Đại học Vinh.

THPT Chuyên25/01/2024
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2024

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2024

Trường Đại học Vinh thông tin về việc tuyển vào học đại học chính quy năm 2024.

Danh sách cán bộ tư vấn tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2024

Danh sách cán bộ tư vấn tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2024

Danh sách cán bộ tư vấn tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2024