TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2024

Thực hiện Điều 111, 112 Bộ luật Lao động và các quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết; Thông báo số 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp, Nhà trường thông báo việc tổ chức nghỉ các ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2024 của viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên toàn trường như sau:

1. Lịch nghỉ lễ:

1.1. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 Âm lịch): Nghỉ 01 ngày, ngày 18/4/2024 (Thứ Năm).

1.2. Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2024: Nghỉ 03 ngày, từ thứ Hai ngày 29/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024 (trong đó ngày thứ Hai là ngày nghỉ được hoán đổi và làm bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2024).

2. Trưởng các đơn vị thông báo và tổ chức cho viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên nghỉ lễ; làm việc và học bù theo quy định. Giao Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng theo dõi việc thực hiện nền nếp dạy, học, làm việc trước và sau nghỉ lễ.

3. Trước khi nghỉ lễ, yêu cầu các đơn vị vệ sinh phòng làm việc, sắp xếp tài liệu, hồ sơ công việc, kiểm tra an toàn điện, nước, khoá cửa. Giao Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Ban Quản lý Cơ sở II phối hợp với Công ty vệ sĩ chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động bảo vệ, tuần tra canh gác Nhà trường tại các cơ sở, khu vực an toàn trước, trong và sau nghỉ lễ.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, các đoàn thể quần chúng trong trường thông báo chủ trương này tới tận viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Xem File đính kèm