Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Công đoàn Trường Đại học Vinh - Ấn tượng một nhiệm kỳ

Phóng sự chào mừng Đại hội Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Vinh

Kịch bản: Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội

Thực hiện: Bộ phận Truyền thông, Viện NC&ĐT trực tuyến

Sản xuất tháng 5 năm 2023