TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Danh sách cán bộ tư vấn tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2023


Họ và tên cán bộ phụ trách

Số điện thoại

Email

1. Giáo dục Mầm non

TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh

0915217680

hanhvinhuni@gmail.com

ThS. Phan Thị Quỳnh Trang

0963160447

phanquynhtrang0711@gmail.com

2. Giáo dục Tiểu học

TS. Nguyễn Thị Châu Giang

0912414359

giangntc@vinhuni.edu.vn

TS. Phan Anh Tuấn

0946811610

tuanpa@vinhuni.edu.vn

ThS. Phan Hữu Tiệp

0981985785

tiepph@vinhuni.edu.vn

3. Quản lý giáo dục

TS. Bùi Văn Hùng

0949328199

buihungdhv@gmail.com

ThS. Bùi Thị Thùy Dương

0989761109

buithuyduong1109@gmail.com

4. Sư phạm Toán học; Sư phạm Toán học chất lượng cao

TS. Dương Xuân Giáp

0912742589

dxgiap@gmail.com

TS. Nguyễn Hữu Quang

0947449800

quangdhv@gmail.com

5. Sư phạm Tin học

TS. Trần Thị Kim Oanh

0912488055

oanhdhv@gmail.com

ThS. Nguyễn Bùi Hậu

0944384861

haunb@vinhuni.edu.vn

6. Sư phạm Vật lý

TS. Lê Cảnh Trung

0919554628

trunglc@vinhuni.edu.vn

TS. Lê Văn Vinh

0394358186

levinh.47aly.bs@gmail.com

7. Sư phạm Hóa học

 

 

PGS.TS. Cao Cự Giác

0913504617

caocugiacvinhuni@gmail.com

TS. Nguyễn Hoàng Hào

0912736777

haonguyen0404@gmail.com

8. Sư phạm Sinh học

TS. Hồ Anh Tuấn

0912010876

hoanhtuan18@gmail.com

TS. Trần Huyền Trang

0815390223

trangtranhuyenbio@gmail.com

9. Sư phạm Ngữ văn

TS. Ngô Thị Quỳnh Nga

0944368767

ngothiquynhnga@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

0918345228

ngochakv@gmail.com

10. Sư phạm Lịch sử

TS. Nguyễn Văn Tuấn

0986591245

nguyenvantuandhv@gmail.com

TS. Mai Phương Ngọc

0984131415

ngocmp.vinhuni@gmail.com

11. Sư phạm Địa lý

TS. Nguyễn Thị Việt Hà

0989256276

hantv@vinhuni.edu.vn

TS. Phạm Vũ Chung

0916290678

chungpv@vinhuni.edu.vn

12. Giáo dục Chính trị

TS. Trần Cao Nguyên

0967854555

nguyengdct@gmail.com

TS. Dương Thị Mai Hoa

0914597989

hoaduong.project@gmail.com

TS. Bùi Thị Cần

0889728138

thanhcandhv2020@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Hải Yến

0962662626

haiyen.na@gmail.com

13. Giáo dục Thể chất

TS. Nguyễn Trí Lục

0966005558

trilucdhv37@gmail.com

TS. Văn Đình Cường

0912356804

manhcuong6580@gmail.com

14. Giáo dục Quốc phòng - An ninh

ThS. Nguyễn Đình Lưu

0986608954

luund37@gmail.com

ThS. Nguyễn Minh Quyết

0987257019

nguyenminhquyetqpan@gmail.com

15. Sư phạm Tiếng Anh; SP tiếng Anh lớp tài năng

ThS. Đặng Thị Nguyên

0975768223

dangnguyen29@gmail.com

ThS. Lê Thị Thanh Bình

0917368737

binhvan2016@gmail.com

16. Ngôn ngữ Anh

ThS. Văn Thị Hà

0376012112

vanhadhv1801@gmail.com

ThS. Lê Hùng Việt

0941492628

lehungviet@vinhuni.edu.vn

17. Kế toán

TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ

0971262679

 bichthuyktdhv@vinhuni.edu.vn

TS. Trương Thị Hoài

0944916456

 hoaitt@vinhuni.edu.vn

18. Quản trị kinh doanh chất lượng cao; Quản trị kinh doanh; Thương mại điện tử

TS. Trần Thị Lê Na

0934667759

naltt@vinhuni.edu.vn

TS. Hoàng Thị Cẩm Thương

0912128774

camthuongkt@gmail.com

19. Tài chính - Ngân hàng:

chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp;

chuyên ngành Ngân hàng thương mại.

TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ

0981168888

bichthuytcnhdhv@gmail.com

TS. Bành Thị Thảo

0985697328

banhthao107@gmail.com

20. Kinh tế:

chuyên ngành: Kinh tế đầu tư;

chuyên ngành: Quản lý kinh tế.

TS. Nguyễn Thị Thuý Quỳnh

0912923433

quynhntt@vinhuni.edu.vn

TS. Trần Thị Thanh Thuỷ

0983676450

thuyttt@vinhuni.edu.vn

21. Luật

TS. Bùi Hạnh Phúc

0358324338

phucbh@vinhuni.edu.vn

TS. Đoàn Minh Trang

0915105303

doantrangdhv@gmail.com

TS. Cao Thị Ngọc Yến

0931399938

kaoyendhv@gmail.com

22. Luật kinh tế

TS. Trần Thị Vân Trà

0936342083

trattv@vinhuni.edu.vn

TS. Ngũ Thị Như Hoa

0984081441

hoantn@vinhuni.edu.vn

23. Quản lý nhà nước

TS. Nguyễn Thị Lê Vinh

0846081188

vinhntl@vinhuni.edu.vn

TS. Trương Thị Phương Thảo

0912488444

thaottpgdct@vinhuni.edu.vn

24. Quản lý văn hóa

TS. Bùi Minh Thuận

0912431343

thuanbm@vinhuni.edu.vn

25. Chính trị học

TS. Phạm Thị Thúy Hồng

0837677777

thuyhong@vinhuni.edu.vn

TS. Lê Thị Thanh Hiếu

0918528917

thanhhieu@vinhuni.edu.vn

26. Công tác xã hội

ThS. Phạm Thị Oanh

0986529426

oanhpt@vinhuni.edu.vn

ThS. Phùng Văn Nam

0963824989

nampv@vinhuni.edu.vn

27. Việt Nam học; Du lịch

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh

0915165852

thanhntt@vinhuni.edu.vn

TS. Trần Thị Thủy

0978852519

thuytran@vinhuni.edu.vn

28. Báo chí (Dự kiến)

ThS. Nguyễn Thanh Hải

0915615691

nthai@vinhuni.edu.vn

ThS. Lê Thị Thu Hiền

0977346339

hienltt@vinhuni.edu.vn

29. Công nghệ sinh học

TS. Hồ Đình Quang

0918119583

hodinhquang@vinhuni.edu.vn

TS. Hồ Thị Phương

0986189146

phuongmt.dhv@gmail.com

30. Công nghệ thực phẩm

TS. Nguyễn Tân Thành

0989339115

nguyentanthanhvn@gmail.com

TS. Lê Thị Mỹ Châu

0983580264

chaultm@vinhuni.edu.vn

31. Điều dưỡng

TS. Lê Thế Tâm

0946640960

tamlt@vinhuni.edu.vn

PGS.TS. Cao Tiến Trung

0896526886

trungct.vinhuni@gmail.com

32. Kinh tế xây dựng:

chuyên ngành: Kinh tế vận tải và logistic;

chuyên ngành: Quản lý dự án công trình xây dựng.

TS. Nguyễn Duy Khánh

0988556223

duykhanhxdv@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Diệu Thuỳ

0917432889

dieuthuy03@gmail.com

ThS. Doãn Thị Thuỳ Hương

0981130098

doanhuongdhv@gmail.com

33. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông:

chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu đường;

chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm;

chuyên ngành: Kỹ thuật hạ tầng đô thị.

TS. Nguyễn Trọng Hà

0942809698

tronghadhv@gmail.com

TS. Phan Huy Thiện

0903208188

huythienkxd@vinhuni.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

0904868328

thuhien@vinhuni.edu.vn

34. Kỹ thuật xây dựng:

chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp;

chuyên ngành: Kết cấu công trình;

chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

TS. Lê Thanh Hải

0912248948

haidhvinh@gmail.com

ThS. Trần Xuân Vinh

0948632326

xuanvinhkxd@vinhuni.edu.vn

ThS. Phan Văn Long

0916159998

phanlongxd@gmail.com

ThS. Phan Xuân Thục

0965294096

xuanthuc06@gmail.com

35. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

0912923115

nguyentiendung@vinhuni.edu.vn

ThS. Trần Đình Dũng

0987724823

dinhdung2712@gmail.com

TS. Phạm Mạnh Toàn

0988905709

toandhv79@gmail.com

36. Công nghệ kỹ thuật ô tô

TS. Trịnh Ngọc Hoàng

0964886709

hoangtn@vinhuni.edu.vn

ThS. Lương Ngọc Minh

0978282827

minhln@vinhuni.edu.vn

ThS. Nguyễn Bá Uy

0988220589

uynb@vinhuni.edu.vn

37. Công nghệ thông tin

TS. Lê Văn Minh

0817532999

minhdhvinh@gmail.com

ThS. Phạm Trà My

0964926405

phamtramy46a@gmail.com

38. Công nghệ thông tin chất lượng cao

TS. Nguyễn Thị Minh Tâm

0912343460

minhtamdhv@gmail.com

39. Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm

TS. Phan Anh Phong

0912120062

phongpa@gmail.com

TS. Hồ Thị Huyền Thương

0946617917

thuong.dhvinh@gmail.com

40. Kỹ thuật điện tử - viễn thông

TS. Cao Thành Nghĩa

0919725098

caothanhnghia@vinhuni.edu.vn

TS. Lê Đình Công

0965845768

congld@vinhuni.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Kim Thu

0375737454

thu81dhv@gmail.com

41. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

TS. Mai Thế Anh

0869502613

theanh@vinhuni.edu.vn

TS. Dương Đình Tú

0961597007

duongdinhtu@vinhuni.edu.vn

ThS. Hồ Sỹ Phương

0967919595

phuonghs@vinhuni.edu.vn

42. Chăn nuôi; Chăn nuôi - chuyên ngành Thú y

TS. Hoàng Thị Mai

0386872505

hoangmaidhv@gmail.com

TS. Trần Xuân Minh

0984818777

tranminhdhv@gmail.com

43. Nông học

TS. Nguyễn Hữu Hiền

0978038777

huuhiendhv@gmail.com

TS. Cao Thị Thu Dung

0944364749

dungctt2019@gmail.com

44. Nuôi trồng thuỷ sản

TS. Phạm Mỹ Dung

0948231430

phammydungnln@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Thanh

0984806773

nguyenthithanhnln@gmail.com

45. Quản lý Đất đai

TS. Trần Đình Du

0981995009

trandulille@gmail.com

ThS. Võ Thị Thu Hà

0978807268

thuha268@gmai.com

46. Quản lý tài nguyên và môi trường

ThS. Phan Thị Quỳnh Nga

0904653132

ngaptq1986@gmail.com

TS. Hoàng Anh Thế

0989382147

anhthe.dhv@gmai.com

47. Thú y (Dự kiến)

TS. Tạ Thị Bình

0967944072

tathibinhdhv@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Hương Giang

0919554220

nguyengiangkn@gmail.com

48. Tâm lý học giáo dục (Dự kiến)

TS. Trần Hằng Ly

0949921533

lyxinh2006@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

0915759177

quynhanhgddhv@gmail.com