TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Danh sách cán bộ tư vấn tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Vinh năm 2024

Ngành tuyển sinh Cán bộ phụ trách Điện thoại Email
1. Trường Sư phạm
1.1. Giáo dục Mầm non TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh 0915217680 hanhvinhuni@gmail.com
ThS. Phan Thị Quỳnh Trang 0963160447 Phanquynhtrang0711@gmail.com
ThS. Phan Thị Thúy Hằng 0979055176 Phanthithuyhang.hs@gmail.com
1.2. Giáo dục Tiểu học TS. Chu Thị Hà Thanh 0916542059 chuhathanhdhv@gmail.com
ThS. Phan Anh Tuấn 0946811610 tuanpa1690@gmail.com
ThS. Phan Hữu Tiệp 0981985785 tiepphdhv@gmail.com
1.3. Quản lý giáo dục TS. Bùi Văn Hùng 0949328199 hungbv@vinhuni.edu.vn
TS. Chế Thị Hải Linh 0987178289 linhcth@vinhuni.edu.vn
TS. Bùi Thị Thùy Dương 0989761109 duongbtt@vinhuni.edu.vn
1.4. Tâm lý học giáo dục TS. Dương Thị Thanh Thanh 0904786538 thanhdtt@vinhuni.edu.vn
TS. Lê Thục Anh 0912657006 anhlt@vinhuni.edu.vn
TS. Trần Mỹ Linh 0949300596 linhtm@vinhuni.edu.vn
1.5. Sư phạm Toán học TS. Dương Xuân Giáp 0912742589 giapdx@vinhuni.edu.vn
Sư phạm Toán học (lớp tài năng) TS. Nguyễn Hữu Quang 0947449800 quangnh1976ktoan@vinhuni.edu.vn
TS. Trần Anh Nghĩa 0947697678 trananhnghia@vinhuni.edu.vn
1.6. Sư phạm Tin học TS. Trần Thị Kim Oanh 0912488055 oanhdhv@gmail.com
ThS. Nguyễn Bùi Hậu 0944384861 hau.cntt.dhv@gmail.com
1.7. Sư phạm Vật lý TS. Lê Cảnh Trung 0919554628
PGS.TS. Nguyễn Thị Nhị 0983564456
TS. Lê Văn Vinh 0969575498
PGS.TS. Lê Văn Đoài 0387826345
TS. Nguyễn Thành Công 0903456123
TS. Đỗ Thanh Thuỳ 0372558888
TS. Đoàn Thế Ngô Vinh 0889623639
1.8. Sư phạm Hóa học PGS.TS. Đậu Xuân Đức 0947588283 xuanduc80@gmail.com
TS. Nguyễn Hoàng Hào 0912736777 haonguyen0404@gmail.com
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo 0971995026 Nguyenthao231097@gmail.com
1.9. Sư phạm Sinh học PGS.TS. Lê Thị Hương 0982038638 lehuong223@gmail.com
TS. Hồ Anh Tuấn 0912010876 hoanhtuan18@gmail.com
TS. Nguyễn Thị Việt 0943474688 vietnt.vinhuni@gmail.com
1.10. Sư phạm Ngữ văn TS. Hồ Thị Vân Anh 0918986989 vananhdhv@gmail.com
TS. Ngô Thị Quỳnh Nga 0944368767 ngothiquynhnga@gmail.com
TS. Lê Thanh Nga 0914342088 lethanhnga.tcsl@gmail.com
1.11. Sư phạm Lịch sử TS. Nguyễn Văn Tuấn 0986591245 Nguyenvantuandhv@gmail.com
TS. Tôn Nữ Hải Yến 0982039048 tonyendhv@gmail.com
TS. Dương Thị Thanh Hải 0979873655 thanhhai78dhv@gmail.com
1.12. Sư phạm Lịch sử và Địa lí (dự kiến) TS. Lê Thế Cường 0989546346 lethecuongdhv@gmail.com
TS. Đặng Như Thường 0912969697 dangnhuthuong1980@yahoo.com.vn
TS. Nguyễn Thị Việt Hà 0989256276 nguyenviethatl@gmail.com
1.13. Sư phạm Địa lý TS. Nguyễn Thị Việt Hà 0989256276 hantv@vinhuni.edu.vn
TS. Phạm Vũ Chung 0916290678 chungpv@vinhuni.edu.vn
1.14. Giáo dục Chính trị TS. Trần Cao Nguyên 0967854555 Nguyengdct@gmail.com
TS. Nguyễn Thị Hải Yến 0962662626 Haiyen.na@gmail.com
TS. Nguyễn Thị Kim Thi 0978503623 Kimthi47@gmail.com
2. Khoa giáo dục thể chất
2.1. Giáo dục Thể chất TS. Nguyễn Trí Lục 0966005558 trilucdhv@gmail.com
TS. Văn Đình Cường 0912356804 manhcuong6580@gmail.com
3. Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh
3.1. Giáo dục Quốc phòng - An ninh ThS. Nguyễn Đình Lưu 0986608954
ThS. Trần Văn Long 0349744645
ThS. Nguyễn Minh Quyết 0987257019
4. Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
4.1. Sư phạm Tiếng Anh ThS. Đặng Thị Nguyên 0975768223 dangnguyen29@gmail.com
và Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) ThS. Phùng Nguyễn Quỳnh Nga 0986750270 ngatruong8686@gmail.com
ThS. Văn Thị Hà 0376012112 vanhadhv1801@gmail.com
4.2. Ngôn ngữ Anh TS. Nguyễn Duy Bình 0947492309 duybinhdhv@gmail.com
ThS. Lê Hùng Việt 0941492628 lehungviet@vinhuni.edu.vn
4.3. Quốc tế học TS. Nguyễn Duy Bình 0947492309 duybinhdhv@gmail.com
ThS. Lê Hùng Việt 0941492628 lehungviet@vinhuni.edu.vn
5. Trường Kinh tế
5.1. Kế toán TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ 0971262679 bichthuyktdhv@vinhuni.edu.vn
TS. Trương Thị Hoài 0944916456 hoaitt@vinhuni.edu.vn
5.2. Quản trị kinh doanh (và CT đào tạo bằng tiếng Anh) TS. Trần Thị Lê Na 0934667759 naltt@vinhuni.edu.vn
TS. Hoàng Thị Cẩm Thương 0912128774 thuonghtc@vinhuni.edu.vn
5.3. Tài chính - Ngân hàng (Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại) TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ 0981168888 bichthuytcnhdhv@gmail.com
TS. Bành Thị Thảo 0985697328 thaobt@vinhuni.edu.vn
TS. Nguyễn Thị Yến 0969883558 yennguyen1507@gmail.com
ThS. Nguyễn Đình Tiến 0988649565 tdinhtien10287@gmail.com
5.4. Kinh tế (Kinh tế đầu tư, Quản lý kinh tế) TS. Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 0912923433 quynhntt@vinhuni.edu.vn
TS. Trần Thị Thanh Thuỷ 0983676450 thuyttt@vinhuni.edu.vn
5.5. Kinh tế số (Kinh tế và Kinh doanh số) ThS. Nguyễn Thế Lân 0968998988 lannt@vinhuni.edu.vn
6. Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn
6.1. Luật TS. Bùi Hạnh Phúc 0358324338 buiphuc308@gmail.com
TS. Nguyễn Thị Mai Anh 0943603126 anhntm@vinhuni.edu.vn
TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung 0976280197 nhungnth@vinhuni.edu.vn
TS. Cao Thị Ngọc Yến 0931399938 kaoyendhv@gmail.com
6.2. Luật kinh tế TS. Trần Thị Vân Trà 0936342083 trattv@vinhuni.edu.vn
TS. Nguyễn Mai Ly 0948293997 lynm@vinhuni.edu.vn
TS. Nguyễn Thị Ngọc Thành 0981789333 ngocthanh210896@gmail.com
6.3. Quản lý nhà nước TS. Trương Thị Phương Thảo 0912488444 thaottp_gdct@vinhuni.edu.vn
TS. Vũ Thị Phương Lê 0946209888 levtp@vinhuni.edu.vn
TS. Nguyễn Thị Lê Vinh 0846081188 vinhntl@vinhuni.edu.vn
6.4. Quản lý văn hóa TS. Bùi Minh Thuận 0912431343 buiminhthuandhv@gmail.com
6.5. Chính trị học TS. Phạm Thị Thuý Hồng 0837677777 thuyhong@vinhuni.edu.vn
TS. Phan Văn Tuấn 0985520211 phanvantuan@vinhuni.edu.vn
TS. Lê Thị Thanh Hiếu 0918528917 thanhhieu@vinhuni.edu.vn
6.6. Công tác xã hội TS. Phạm Thị Oanh 0329253436 ngocoanh242@gmail.com
TS. Võ Thị Cẩm Ly 0962248209 vocamly1978@gmail.com
TS. Phùng Văn Nam 0963824989 vannamctxh.dhv@gmail.com
TS. Ông Thị Mai Thương 0977005095 ongmaithuong@gmail.com
6.7. Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) TS. Võ Thị Anh Mai 0326466481 voanhmai1111@gmail.com
TS. Lê Thị Hải Lý 0973861568 huongly191@gmail.com
TS. Trần Thị Thủy 0978852519 thuytran.uni@gmail.com
7. Viện Công nghệ Hoá sinh - Môi trường
7.1. Công nghệ sinh học TS. Hồ Đình Quang 0918119583 hodinhquangdhv@gmail.com
TS. Hồ Thị Phương 0986189146 phuongmt.dhv@gmail.com
7.2. Công nghệ thực phẩm TS. Lê Thị Mỹ Châu 0983580264 lemychau83@gmail.com
TS. Nguyễn Thị Huyền 0965789515 nguyenhuyendhv@gmail.com
7.3. Điều dưỡng TS. Lê Thế Tâm 0946640960 tamlt@vinhuni.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Sương 0969760387 nguyen.suong16194@gmail.com
8. Khoa Xây dựng
8.1. Kinh tế xây dựng (Kinh tế vận tải và logistic, Quản lí dự án công trình xây dựng) TS. Nguyễn Duy Khánh 0988556223 duykhanhxdv@gmail.com
TS. Nguyễn Minh Thư 0966306446 thunm@vinhuni.edu.vn
TS. Đặng Huy Khánh 0912411799 khanhdh.vuni@gmail.com
8.2. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Kỹ thuật xây dựng cầu đường, Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm, Kỹ thuật hạ tầng đô thị) TS. Võ Trọng Cường 0918846562 cuongvqc@gmail.com
TS. Phan Huy Thiện 0915898877 thaianh37@gmail.com
TS. Nguyễn Cẩn Ngôn 0942714848 ngon_nguyencan@yahoo.com
8.3. Kiến trúc TS. Phạm Hồng Sơn 0983567298 phamhongson1977@gmail.com
ThS. Nguyễn Thị Kiều Vinh 0983540323 thanhvinhbb@gmail.com
TS. Nguyễn Xuân Hiệu 0912681213 hieunx28@wru.vn
8.4. Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu công trình, Công nghệ kỹ thuật xây dựng) ThS. Nguyễn Thị Thanh Tùng 0982102584 ntttung@gmail.com
ThS. Nguyễn Đức Xuân 0978486186 ducxuandhv@gmail.com
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh 0988015087 nguyenquynh48k1@gmail.com
ThS. Phan Văn Long 0976069288 phanlongxd@gmail.com
9. Viện Kỹ thuật và Công nghệ
9.1. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng 0912923115 nguyentiendung@vinhuni.edu.vn
ThS. Phạm Mạnh Toàn 0988905709 phammanhtoan@vinhuni.edu.vn
ThS. Trần Đình Dũng 0987724823 dungtd@vinhuni.edu.vn
9.2. Công nghệ kỹ thuật ô tô TS. Trịnh Ngọc Hoàng 0964886709 hoangtn@vinhuni.edu.vn
ThS. Lương Ngọc Minh 0847282827 minhln@vinhuni.edu.vn
ThS. Nguyễn Bá Uy 0987497871 uynb@vinhuni.edu.vn
9.3. Công nghệ thông tin (và chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) ThS. Phạm Trà My 0964926405 mypt@vinhuni.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Uyên 0914777480 uyennt@vinhuni.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Thúy Hòa 0949223025 thuyhoa015@gmail.com
9.4. Khoa học máy tính (và Kỹ thuật phần mềm (dự kiến)) ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm 0912343460 tamntm@vinhuni.edu.vn
ThS. Hồ Thị Huyền Thương 0946617917 thuonghth@vinhuni.edu.vn
TS. Phan Anh Phong 0912120062 phongpa@vinhuni.edu.vn
9.5. Kỹ thuật điện tử - viễn thông TS. Lê Đình Công 0965845768 ldcong@vinhuni.edu.vn
TS. Cao Thành Nghĩa 0919725098 Caothanhnghia@vinhuni.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Kim Thu 03757374548 thuntk@vinhuni.edu.vn
9.6. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa TS. Dương Đình Tú 0961597007 duongdinhtu@vinhuni.edu.vn
ThS. Mai Thế Anh 0869502613 theanh@vinhuni.edu.vn
ThS. Tạ Hùng Cường 0918145777 cuongth@vinhuni.edu.vn
10. Viện Nông nghiệp và Tài nguyên
10.1. Chăn nuôi TS. Hoàng Thị Mai 0386872505
TS. Trần Thị Kim Ngân 0943965709
ThS. Nguyễn Bảo Hưng 0964885577
TS. Trần Xuân Minh 0984818777
10.2. Khoa học cây trồng TS. Nguyễn Hữu Hiền 0978038777
TS. Thái Thị Ngọc Lam 0973059838
10.3. Nông học TS. Phan Thị Thu Hiền 0983798286
ThS. Cao Thị Thu Dung 0944364479
10.4. Nuôi trồng thuỷ sản TS. Phạm Mỹ Dung 0948231430
TS. Nguyễn Thị Thanh 0984806773
TS. Nguyễn Thức Tuấn 0988506099
10.5. Quản lý đất đai (Quản lý đất đai, Quản lý phát triển đô thị và bất động sản) TS. Trần Đình Du 0981995009
TS. Phạm Thị Hà 0976966166
10.6. Quản lý tài nguyên và môi trường ThS. Hoàng Anh Thế 0989382147
ThS. Hoàng Thị Thủy 0982900499
10.7. Thú y TS. Tạ Thị Bình 0984596189
ThS. Nguyễn Thị Hương Giang 0919554220