Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

-Tên Seminar: PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH THỤ ĐẮC TỪ LI HỢP TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC VINH

- Thời gian: Từ 07h00 đến 11h00 ngày 02.10.2022

Địa điểm: Tầng 2 Thư viện Trường Đại học Vinh

Người trình bày: Trần Thị Vân Anh

Đơn vị: Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ