Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Trường ĐH Hà Nội cần tuyển cán bộ giảng dạy

I. Số lượng:
1. 02 giảng viên môn Triết học và giảng viên môn Chủ nghĩa Xã hội khoa học (Khoa giáo dục chính trị).
2. 07 giảng viên (dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh - Khoa Công nghệ Thông tin):
 - Bộ môn Công nghệ phần mềm:    02 giảng viên.
 - Bộ môn Ứng dụng công nghệ thông tin:  02 giảng viên
 - Bộ môn Hệ thống thông tin:    03 giảng viên

II. Yêu cầu:
1. Đối với giảng viên môn Triết học và môn Chủ nghĩa XHKH:
- Tốt nghiệp chuyên ngành về Triết học, CNXHKH các viện, trường (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viên Báo chí và tuyên truyền, Trường ĐH Xã hội và Nhân văn). Bằng tốt nghiệp loại khá trở lên, ưu tiên những người có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ (đúng chuyên ngành).
- Sức khỏe tốt.
2. Đối với giảng viên Khoa Công nghệ thông tin:
- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hệ chính quy, loại khá trở lên.
- Có trình độ tiếng Anh tối thiểu 6.5 IELTS hoặc 550 TOEFL.
- Ưu tiên tốt nghiệp nước ngoài, có bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ.
- Đối với giảng viên Bộ môn Công nghệ phần mềm (giảng viên): Giảng dạy các môn học sau: Data Structures and Algorithms, Software Engineering, Web Development, C, .Net, Java Programming.
- Đối với giảng viên Bộ môn Ứng dụng công nghệ thông tin (02 giảng viên): Giảng dạy các môn học: Mathematics, Computer Networks, Databases, Information Security, System Integration).
- Đối với giảng viên Bộ môn Hệ thống thông tin (03 giảng viên): Giảng dạy các môn học:System Analysis and Design, Human Computer Interaction, Project Management, Information System Development, E-business, SAP/Oracle Applications, User Requirements.
- Sức khỏe tốt.
 
III. Yêu cầu về hồ sơ:
Túi hồ sơ cá nhân gồm:
- Lý lịch cá nhân thời hạn ít nhất là 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ (kèm 02 ảnh 4x6 mới nhất). Trước mắt chỉ cần nộp bản sao (nếu có).
- Có bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm.
- Bản khai (CV) về quá trình công tác và kinh nghiệm làm việc (bằng tiếng Việt đối với người dự tuyển làm giảng viên tại khoa GDCT và bằng tiếng Anh đối với ứng viên dự tuyển làm giảng viên khoa CNTT).
- Đơn xin tuyển.

IV. Thời hạn nhận hồ sơ:
 - Từ ngày 25 tháng 02 năm 2008 đến hết ngày 25 tháng 03 năm 2008.
 Nhận hồ sơ trong giờ hành chính.
 - Địa điểm:  Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Hà Nội
   Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tin liên quan

Xem thêm