Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Tuyển sinh sau đại học năm 2009

 
  Để giúp các bạn có được những thông tin tốt nhất cho kỳ thi của mình, chúng tôi xin cung cấp một số nội dung chủ yếu liên quan đến kỳ thi nhằm giúp các bạn tham khảo với những thông tin cụ thể như sau: Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2009 của trường Đại học Vinh sẽ được tổ chức vào 3 ngày là: ngày 27, 28 tháng 2 và ngày 1 tháng 3 năm 2009. Năm nay, trường tổ chức tuyển sinh 28 chuyên ngành đào tạo (có 2 chuyên ngành mới là Trồng trọt và Nuôi trồng Thuỷ sản) với tổng số thí sinh đăng kí dự thi là 2170 người và tổ chức thi tuyển tại 3 địa điểm là: Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Đại học Sài Gòn. Các thí sinh sẽ tham gia dự thi ở 3 môn. Ngoài môn thi ngoại ngữ theo đăng kí (một trong 5 thứ tiếng: Nga, Anh, Pháp, Trung,  Đức), các thí sinh dự thi sẽ tham gia thi 2 môn cơ bản và cơ sở với các môn tương ứng với từng chuyên ngành, cụ thể như sau:
 

Thứ tự
Chuyên ngành
Môn cơ bản
Môn cơ sở
1
Toán giải tích
Đại số
Giải tích
2
Đại số - Lý thuyết số
Đại số
Giải tích
3
Hình học và tôpô
Đại số
Giải tích
4
LL và PPDH Toán
Đại số
Giải tích
5
LTXS và thống kê Toán học
Đại số
Giải tích
6
Quang học
Toán cho Vật lý
Vật lý lý thuyết
7
LL và PPDH Vật lý
Toán cho Vật lý
Vật lý lý thuyết
8
Hoá hữu cơ
Toán cho Hoá
Cơ sở LTHH và cấu tạo chất
9
Hoá vô cơ
Toán cho Hoá
Cơ sở LTHH và cấu tạo chất
10
Hoá phân tích
Toán cho Hoá
Cơ sở LTHH và cấu tạo chất
11
LL và PPDH Hoá học
Toán cho Hoá
Cơ sở LTHH và cấu tạo chất
12
Thực vật học
Toán cho Sinh
Sinh học cơ sở
13
Động vật học
Toán cho Sinh
Sinh học cơ sở
14
Sinh học thực nghiệm
Toán cho Sinh
Sinh học cơ sở
15
LL và PPDH Sinh học
Toán cho Sinh
Sinh học cơ sở
16
Ngôn ngữ học
Triết học không chuyên
Ngôn ngữ học đại cương
17
Lý luận văn học
Triết học không chuyên
Lý luận văn học
18
Văn học Việt Nam
Triết học không chuyên
Lý luận văn học
19
LL và PPDH Ngữ văn
Triết học không chuyên
Lý luận văn học
20
Lịch sử Việt Nam
Triết học không chuyên
Lịch sử Việt Nam
21
Lịch sử thế giới
Triết học không chuyên
Lịch sử Việt Nam
22
LL và PPDH Lịch sử
Triết học không chuyên
Lịch sử Việt Nam
23
Quản lý giáo dục
Logíc học
Giáo dục học
24
Giáo dục học (bậc tiểu học)
Triết học không chuyên
Giáo dục học
25
LL và PPDH bộ môn GD Chính trị
Triết học (chuyên)
CNXH khoa học
26
LL và PPDH bộ môn tiếng Anh
Triết học không chuyên
Kỹ năng tổng hợp tiếng Anh
(Nghe, đọc và viết thi viết; Nói thi vấn đáp)
27
Trồng trọt
Toán cho sinh
Sinh lý thực vật
28
Nuôi trồng Thuỷ sản
Toán cho sinh
Sinh lý động vật thuỷ sản

 Chúc các bạn thí sinh thành công!