Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Trường Kinh tế

Lịch Seminar Trường Kinh tế

MS 39/2022 - 21/3/2022: TS. Trần Thị Lưu Tâm

Seminar16/03/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 38/2022 - 10/3/2022: TS. Bùi Thị Cần

Seminar08/03/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 29/2022 - 9/3/2022: Nguyễn Trung Kiền

Seminar06/03/2022
Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

MS 37/2022 - 11/3/2022: TS. Vũ Thị Phương Lê

Seminar04/03/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 36/2022 - 9/3/2022: Nguyễn Thế Tiến

Seminar04/03/2022