Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Khai mạc "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên" dành cho khóa 63

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-ĐHV ngày 05/10/2022 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu khóa cho sinh viên khóa 63, năm học 2022 - 2023, sáng ngày 11/10/2022, Trường đại học Vinh đã khai mạc "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên" cho sinh viên hệ chính quy khóa 63 nhập học đợt 1 năm 2022.

Tham dự có ThS. Nguyễn Hồng Soa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp, TS. Đặng Thị Thu - Trưởng phòng CTCT-HSSV, ThS. Đoàn Văn Minh - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, cán bộ Phòng CTCT-HSSV, trợ lý quản lý sinh viên các trường, viện, khoa đào tạo và 450 sinh viên hệ chính quy khóa 63 nhập học đợt 1 năm 2022 thuộc lớp CT5.

Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên đầu khóa được triển khai thông qua 8 bài học nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên đầu khóa học về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, địa phương, những quy định quy chế của Nhà trường những kiến thức, kỹ năng cần thiết của sinh viên. Nội dung các bài học gồm:

Bài 1: Quán triệt một số nội dung cơ bản trong các văn kiện, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; giới thiệu truyền thống xây dựng và phát triển của Trường Đại học Vinh;

Bài 2: Công tác Giáo dục chính trị và công tác HSSV năm học 2022 - 2023;

Bài 3: Công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên của Trường Đại học Vinh;

Bài 4: Tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức lối sống đối với HSSV trên môi trường mạng và xây dựng văn hóa ứng xử trong Nhà trường; Công tác Y tế trường học, giáo dục sức khỏe giới tính cho HSSV;

Bài 5: Phổ biến, giáo dục pháp luật cho HSSV;

Bài 6: Triển khai quy chế đào tạo; quy trình tổ chức thi, đánh giá, chuẩn đầu ra, điều kiện tốt nghiệp của sinh viên;

Bài 7: Tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho HSSV; Hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin tổng thể của Nhà trường;

Bài 8: Tham quan Nhà Truyền thống và VinhUni Tour.

Kết thúc 8 bài học, tân sinh viên sẽ làm bài kiểm tra trên Hệ thống daỵ học trực tuyến của Nhà trường nhằm tổng kết, đánh giá lại toàn bộ nội dung quan trọng tân sinh viên đã học trong chương trình.

"Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" đầu khóa đối với sinh viên khóa 63, năm học 2022 - 2023  là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Nhà trường tin tưởng các em tân sinh viên khóa 63 sẽ đạt được những thành tích cao trong học tập và rèn luyện, tiếp bước truyền thống vẻ vang của Nhà trường xây dựng và phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á.

Một số hình ảnh:

Phòng CTCT-HSSV