Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Chế độ học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy học tập trung tại Trường Đại học Vinh năm học 2021-2022

Ngày 26/11/2021, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 2798/QĐ-ĐHV về chế độ học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy học tập trung tại Trường Đại học Vinh năm học 2021-2022.

Chi tiết: Quyết định số 2798/QĐ-ĐHV