TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Giới thiệu về Học viện King Sejong Hàn Quốc

Giới thiệu về Học viện King Sejong Hàn Quốc/ 한국 세종학당 소개

Học viện King Sejong do Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ để đào tạo Tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc cho người nước ngoài. Tính tới năm 2022, Học viện King Sejong có tổng cộng 244 cơ sở đặt tại 84 quốc gia. Trong đó, ở Việt Nam có tổng cộng 23 cơ sở trên toàn quốc.

외국인을 위한 한국어와 한국문화 교육을 위해 정부에서 지원하는 세종학당이라고 한다. 2022년 기준으로 외국인들에게 한국어와 한국 문화를 알리는 교육 기관인 세종학당이 84개국 244개소로 늘어났다. 그 중 베트남에는 전국적으로 총 23개소의 세종학당이 운영하고 있다.

Học viện King Sejong sử dụng giáo trình tiêu chuẩn với các khóa học đa dạng phù hợp với từng quốc gia. Đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao.

세종학당은 각 나라에 맞는 다양한 과정을 갖춘 표준 커리큘럼을 사용한다. 뿐만 아니라 전문적이고 경험이 풍부하며 자격을 갖춘 교직원들을 가지고 있다.

Giới thiệu về Học viện King Sejong Vinh/ 빈 세종학당 소개

Học viện King Sejong Vinh được thành lập vào tháng 7 năm 2022, dựa trên sự hợp tác giữa Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Cao đẳng Kunjang Hàn Quốc do Quỹ King Sejong, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tài trợ.

빈 세종학당은 한국문화체육관광부 산하 세종학당재단 지원으로 빈대학교와 군장대학교의 협력을 통해 2022년 7월에 설립되었다.

Học viện được chỉ định thành lập nhằm đào tạo tiếng Hàn với mục đích phổ cập ngôn ngữ Hàn Quốc và văn hóa Hàn Quốc tại địa phương. Mỗi kỳ Học viện King Sejong Vinh đào tạo được nhiều học viên chất lượng cao, rất nhiều người trong số đó đã đạt thành tích trong kỳ thi TOPIK, đạt chuẩn xin Visa kết hôn, du học hoặc làm việc tại Hàn Quốc.

빈 세종학당은 현지에 한국어와 한국문화를 보급하기 위한 한국어교육기으로 설립되었다. 매 학기 빈 세종학당은 성질이 좋은 학생들을 많이 훈련시키고 토픽 시험에서 성공했으며 베트남 법률에 맞춘 한국의 결혼, 공부 또는 취업을 위한 비자를 얻을 수 있다.

Ngoài các lớp học tiếng Hàn, Học viện còn có các buổi trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc như Mặc Hanbok, Trải nghiệm ẩm thực, Trò chơi dân gian, Gấp giấy Hanji, Viết thư pháp,v.v. cùng rất nhiều các hoạt động giao lưu và những món quà tặng hấp dẫn khác trong suốt khóa học tại Học viện.

한국어 수업 외에도 한복입기, 음식체험, 민속놀이, 한지접기, 서예 등과 같은 한국문화체험을 진행하며 많은 교류 활동 및 기타 매력적인 선물들도 가지고 있다.

Cơ cấu bộ máy tổ chức của Học viện King Sejong Vinh/ 빈 세종학당의 조직 구조

1. Phụ trách Học viện: PGS.TS Trần Bá Tiến

학당장: 쩐바티엔 박사님

Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Vinh/ 빈대학교 총장님

Phụ trách học viện King Sejong Vinh/ 빈 세종학당 학당장

SĐT/전화번호: 0238.3855452

Nhiệm vụ: Là người đứng đầu Học viện King Sejong Vinh, quản lý và phụ trách các hoạt động của Học viện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện, Trường Đại học Vinh và các quy định pháp luật liên quan.

담당 업무: 빈 세종학당 학당장으로서 빈대학교와 세종학당 조직 및 운영에 관한 규정 및 관련 법률에 규정된 기능, 의무 및 권한에 따라 학당 활동을 관리하고 담당한다.

2. Quản lý điều hành tại Việt Nam: Namkung Kwangseok

현지운영요원: 남궁광석 선생님

Email/이메일: brtstone@naver.com

SĐT/전화번호: 0384158230

Nhiệm vụ: Hỗ trợ Phụ trách Học viện quản lý các công tác hành chính, kế toán, tuyển sinh và giảng dạy của Học viện;

Phụ trách liên kết và chịu trách nhiệm xử lý giấy tờ, thủ tục và báo cáo tình hình vận hành, tuyển sinh với Trường Đại học Cao đẳng Kunjang, Hàn Quốc.

담당 업무: 학당 행정, 회계, 등록 및 교육 활동 관리에 대해 지원한다;

군장대학교의 연락하여 서류 처리, 운영계획서, 정산계획서 및 수강생 모직 상황 등 보고를 담당한다.

3. Quản lý điều hành tại Hàn Quốc: Lim Mira

국내운영요원: 임미라 선생님

Email/이메일: mrlim@kunjang.ac.kr

SĐT/전화번호:  01050360174

Nhiệm vụ: Phụ trách xử lý các vấn đề thủ tục, giấy tờ và các công tác có liên quan tới Học viện tại Hàn Quốc.

담당 업무: 한국에서 학당과 관련된 철자, 서류, 계획서, 보고서 등 처리하는 것을 담당하다.

4. Nhân viên hành chính: Trần Thị Hương Trà

행정직원: 쩐티흐엉짜

Email/이메일: huongtra.fw@gmail.com

SĐT/전화번호: 0963251549

Nhiệm vụ: Quản lý công tác hành chính của Học viện;

Biên - Phiên dịch Tiếng Hàn và Tiếng Việt;

Quản lý các lớp học tuyển sinh và hỗ trợ công tác cho cán bộ vận hành và chuyên gia.

담당 업무: 행정업무를 담당;

한국어 및 베트남어 통번역;

운영요원 및 전문가를 위한 업무 및 수강생 모집 지원을 관리하다

5. Hỗ trợ kế toán: Nguyễn Thị Quỳnh Trang

회계업무 지원자: 응우엔 티 퀸 짱

Email/ 이메일:

SĐT/전화번호: 0948969255

Nhiệm vụ: Hỗ trợ, tư vấn và xử lý các thủ tục liên quan tới kế toán của Học viện King Sejong Vinh.

담당 업무: 빈 세종학당의 회계 관련 절차를 지원 및 처리한다.

Đội ngũ giáo viên/  교사진

1. Gv. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Email/이메일: ngocanhnguyen16691@gmail.com

SĐT/전화번호: 0349774160

2. Gv. Nguyễn Thị Thu Hoài

Email/이메일: hoaithuvia0101@gmail.com

SĐT/전화번호: 0867908396

3. Gv. Park Jong Eun

Email/이메일: hijepark@hanmail.net

SĐT/전화번호: 01094669353

Vì sao nên tham gia khóa học tiếng Hàn tại Học viện King Sejong Vinh? 왜 빈 세종학당에서 한국어 강좌를 수강해야 할까요?

- Học viện King Sejong Vinh là một trong những Học viện đào tạo Tiếng Hàn uy tín, đầu tiên triển khai tại khu vực Bắc Trung Bộ/ 빈 세종학당은 중북부 지역 최초의 명문 한국어 교육 기관 중 하나이다.

- Đội ngũ giáo viên do Quỹ Học viện King Sejong phái cử với trình độ chuyên môn cao, bằng cấp đào tạo ngôn ngữ Hàn Quốc và kinh nghiệm làm việc lâu năm./ 교사들은 높은 전문 자격, 한국어 교원자격증 및 오랜 근무 경험을 갖춘 세종학당재단에서 파견한다.

- Giáo trình Sejong chuẩn với hệ thống bài giảng được tiêu chuẩn hóa./ 표준화된 강의 시스템을 갖춘 표준 세종 한국어 교재들을 갖고 있다.

- Học sinh có thành tích cao nhất sẽ được giới thiệu tới Trường đại học Ở Hàn Quốc./ 성적이 우수한 학생은 한국의 대학에 추천될 것이다.

Hướng dẫn chương trình đào tạo Tiếng Hàn để xin Visa tại Bộ Tư pháp của Học viện King Sejong/ 법무부 비자발급을 위한 한국어연수과정 안내

Nếu hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp chứng nhận tại Học viện King Sejong, Học viên sẽ được công nhận là hồ sơ chứng minh đủ điều kiện về năng lực Tiếng Hàn khi xin cấp visa tại Hàn Quốc.

교육과정을 수료하고 세종학당에서 수료증을 받으면 한국에서 비자 신청 시 한국어 능력 증빙서류로 인정된다.

Các loại Visa tương ứng: Nhập cư kết hôn (F-6), Du học (D-2), Đào tạo sản xuất (D-3), Du học nghề (D-4-6), Kiều bào Hàn Quốc (F-4), Thăm thân và Làm việc (H-2).

해당 비자 종류 : 결혼이민(F-6), 유학(D-2), 기술연수(D-3), 우수사설교육기관(D-4-6), 재외동포(F-4), 방문취업( H-2)

Thời gian đào tạo và tiêu chuẩn đầu ra/ 교육 시간 및 평가 기준:

- Với diện Visa nhập cư kết hôn: Tối thiểu 120 giờ học/ 결혼이민 비자의 경우 : 최소 120시간 학습;

- Visa khác ngoài Nhập cư kết hôn: 45 giờ học trở lên/ 결혼이민 이외의 비자 : 45시간 이상

Học viên cần đạt tỷ lệ chuyên cần hơn 70% và điểm đánh giá trên 60 điểm mỗi khóa học./수강생은 출석률 70% 이상, 과목당 평가점수 60점 이상을 달성해야 한다.

Trình độ năng lực tiếng Hàn và giáo trình tương ứng với từng loại Visa/ 비자 종류별 한국어 능력 및 커리큘럼Một số hình ảnh về Học viện King Sejong Vinh/ 빈 세종학당과 관련된 사진들
THÔNG TIN VỀ HỌC VIỆN KING SEJONG VINH/ 빈 세종학당 정보

HỌC VIỆN KING SEJONG VINH/ 빈 세종학당

Hotline/ 전화번호: 0238.3555.222 (Giờ hành chính/ 근무시간)

Email/ 이메일: kingsejongvinh@gmail.com

Địa chỉ liên hệ/ 주소: Văn phòng Viện King Sejong Vinh, nhà A1, trường Đại học Vinh, 182, Lê Duẩn, Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An

Facebook Học viện King Sejong Vinh/ 빈 세종학당 페이스북:

https://www.facebook.com/kingsejongvinh