Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Kết quả xếp hạng chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán học và Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Vinh theo UPM

Ngày 03/9/2021, Hệ thống đánh giá chất lượng đại học Việt Nam UPM (University Performance Metrics) đã công bố kết quả đối sánh chất lượng chương trình đào tạo giáo dục Việt Nam, theo đó Trường Đại học Vinh có ngành Sư phạm Toán học được xếp hạng 5 sao theo định hướng nghiên cứu, ngành Quản trị kinh doanh xếp hạng 4 sao theo định hướng ứng dụng.

Bảng xếp hạng UPM cấp chương trình dựa trên 44 tiêu chí trong 7 tiêu chuẩn: Tương thích chiến lược (8 tiêu chí), Đào tạo (11 tiêu chí), Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo (6 tiêu chí), Hệ sinh thái đại học (5 tiêu chí), Quốc tế hóa (5 tiêu chí), Phục vụ cộng đồng (3 tiêu chí), Sự nổi trội (5 tiêu chí), theo hai định hướng riêng biệt: nghiên cứu và ứng dụng. Kết quả đánh giá được trình bày dưới dạng điểm tổng thể cho toàn bộ chương trình và điểm cho từng hạng mục và từng chỉ số, tương ứng với một số Sao từ 1 - 5 và 5 Sao ELITE.

Kết quả xếp hạng của 2 chương trình đào tạo

UPM fact file 2021 - Research Program - SP Toán - VinhUni

UPM fact file 2021 - Applied Program - QTKD - VinhUni

Tin liên quan

Xem thêm