Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Kết quả xếp hạng năm 2022 theo UPM của Trường Sư phạm và Trường Kinh tế thuộc Trường Đại học Vinh

Kết quả xếp hạng năm 2022 theo UPM của Trường Sư phạm và Trường Kinh tế thuộc Trường Đại học Vinh

Ngày 16/9/2022, Hệ thống xếp hạng đối sánh UPM (University Performance Metrics) đã công bố kết quả đối sánh chất lượng chương trình đào tạo giáo dục Việt Nam, theo đó Trường Sư phạm thuộc Trường Đại học Vinh đạt tiêu chuẩn 5 sao...

Ba công khai19/09/2022
Báo cáo tự đánh giá theo Bộ chỉ số năng lực các trường sư phạm (TEIDI) năm 2021

Báo cáo tự đánh giá theo Bộ chỉ số năng lực các trường sư phạm (TEIDI) năm 2021

Báo cáo tự đánh giá của Trường Đại học Vinh theo Bộ chỉ số năng lực các trường sư phạm (TEIDI) năm 2021

Ba công khai30/12/2021
Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lý, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lý, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lý, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa của Trường Đại học Vinh để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo

Ba công khai15/11/2021