Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2022 - 2023

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2022 - 2023

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học 2022 - 2023 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

Ba công khai31/08/2023
Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023

Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023

Quyết định số 683/QĐ-ĐHV ngày 17/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

Ba công khai20/03/2023