Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Trường Đại học Vinh đạt 4 sao theo Hệ thống đánh giá chất lượng đại học Việt Nam UPM

Trường Đại học Vinh đạt 4 sao theo Hệ thống đánh giá chất lượng đại học Việt Nam UPM

Ngày 18/8/2020, Hệ thống đánh giá chất lượng đại học Việt Nam UPM (University Performance Metrics) đã công bố Trường Đại học Vinh đạt 4 sao.

Ba công khai18/08/2020
Công khai dự toán ngân sách năm 2020 (điều chỉnh lần 3)

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 (điều chỉnh lần 3)

Quyết định số 1805/QĐ-ĐHV ngày 27/07/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

Ba công khai30/07/2020
Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 - 2020

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 - 2020

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học 2019 - 2020 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

Ba công khai20/07/2020
Công khai dự toán ngân sách năm 2020 (điều chỉnh lần 2)

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 (điều chỉnh lần 2)

Quyết định số 1259/QĐ-ĐHV ngày 12/06/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

Ba công khai14/06/2020