Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Báo cáo tự đánh giá theo Bộ chỉ số năng lực các trường sư phạm (TEIDI) năm 2021

Báo cáo tự đánh giá theo Bộ chỉ số năng lực các trường sư phạm (TEIDI) năm 2021

Báo cáo tự đánh giá của Trường Đại học Vinh theo Bộ chỉ số năng lực các trường sư phạm (TEIDI) năm 2021

Ba công khai30/12/2021
Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lý, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lý, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lý, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa của Trường Đại học Vinh để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo

Ba công khai15/11/2021
Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo: Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Thể chất và Tài chính - Ngân hàng

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo: Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Thể chất và Tài chính - Ngân hàng

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo: Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Thể chất và Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Vinh để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo

Ba công khai30/09/2021
Kết quả xếp hạng chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán học và Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Vinh theo UPM

Kết quả xếp hạng chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán học và Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Vinh theo UPM

Ngày 03/9/2021, UPM đã công bố kết quả đối sánh chất lượng chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán học xếp hạng 5 sao theo định hướng nghiên cứu, ngành Quản trị kinh doanh xếp hạng 4 sao theo định hướng ứng dụng.

Ba công khai05/09/2021
Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2020 - 2021

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2020 - 2021

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học 2020 - 2021 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

Ba công khai31/08/2021