Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

Tên seminar: " Thực trạng thể lực và kết quả môn học GDTC của SV năm thứ nhất trường Đại học Vinh".

- Thời gian: Từ 13giờ 30, Thứ 7 ngày 27/11/2022

- Địa điểm: Văn phòng Khoa GDTC

- Người trình bày: Đậu Bình Hương

- Đơn vị: Bộ môn PPGD, khoa GDTC