Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

- Tên seminar:t;Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa học sinh trong nội dung thực hành môn điền kinh ở khoa GDTC Trường Đại học Vinh.
- Thời gian: Từ 07giờ 00, CN ngày 08/05/2022
- Địa điểm: Văn phòng Khoa GDTC
- Người trình bày:  Châu Hồng Thắng
- Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất