Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

- Tên seminar: Tìm hiểu “đọc tương tác” và ứng dụng trong các lớp học không chuyên ngữ

- Thời gian: 19h00 – 22h00, ngày 24 tháng 1 năm 2024

- Địa điểm: Tầng 2 Thư viện ĐH Vinh

- Người trình bày: Trần Giang Nam

- Đơn vị: Tổ Ngoại ngữ Chuyên ngành, Khoa SP Ngoại ngữ.