Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Seminar:Nghiệm thu Giáo trình Ngữ âm_Âm vị cấp Bộ môn

Thời gian: từ 20 h , Thứ 2, ngày 04.4.2022

Địa điểm: Trực tuyến qua Zoom

Người trình bày: TS Trần Bá Tiến

Đơn vị: Bộ môn Lý thuyết tiếng Anh- Khoa SP Ngoại ngữ