Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Tên seminar : Quelques suggestions dans l'enseignement des temps du verbe aux étudiants d'anglais à l'Université de Vinh

Người trình bày : Trương Thị Minh

Thời gian : từ 7h đến 11h, ngày 30/7/2022

Địa điểm : Phòng Lab tầng 2 thư viện Nguyễn Thúc Hào

Đơn vị : Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành, khoa Sư phạm Ngoại ngữ